Skip to main content

W ramach brandu Echo Residential by Archicom opracowaliśmy autorski standard zrównoważonego budynku Eko Echo, aby ułatwić Ci podjęcie decyzji o zakupie Twojego przyszłego mieszkania. Z Eko Echo dowiesz się jakie zalety dla ekologii i Twojego dobrego samopoczucia posiada nasz budynek.

Zrównoważone budownictwo – co to jest?

Zrównoważony budynek to inaczej budynek ekologiczny, który zaprojektowany i zrealizowany został z myślą o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne, zarówno podczas budowy, jak i jego eksploatacji. Zrównoważone budownictwo zakłada więc tworzenie maksymalnie samowystarczalnych miejsc, spełniających wszystkie potrzeby ich mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. To zielone osiedle, które dba o Ciebie i nie szkodzi planecie.

Jak oceniamy nasze inwestycje?

Inwestycje mieszkaniowe z naszej oferty rozłożyliśmy na czynniki pierwsze pod kątem ich wpływu na EKOLOGIĘ i ZDROWIE.
Sprawdziliśmy też, jaki wpływ na środowisko miały na etapie BUDOWY i jakie UDOGODNIENIA będą dla Ciebie dostępne po jej zakończeniu. Łącznie do zdobycia jest 100 punktów.

Ekologia

Oceniamy rozwiązania zastosowane w budynku i jego najbliższej okolicy, np.: długotrwały wpływ inwestycji na bioróżnorodność, procent powierzchni biologicznie czynnej czy rodzaj technologii wykorzystanej do ogrzewania budynku.

Budowa

Kryteria oceny dotyczą zarówno jakości wykorzystanych materiałów, bezpieczeństwa pracowników na tym etapie prac, jak i wpływu robót na bezpośrednie sąsiedztwo m.in. poziom segregacji odpadów czy uprzedzenie sąsiadów o uciążliwych pracach budowlanych.

Udogodnienia

Do 10 punktów może otrzymać lokalizacja budynku. Kolejne punkty są przyznawane za ponadstandardowe rozwiązania w mieszkaniu i częściach wspólnych osiedla np. system zarządzania inteligentnym lokalem, przestrzeń do coworkingu czy Paczkomat.

Zdrowie

Oceniane są elementy projektu, które mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo oraz zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców, m.in. przestrzenie do integracji lub wypoczynku, rozwiązania gwaran- tujące optymalne nasłonecznienie czy monitorujące jakość powietrza.

Ocena standardu budynku

6-stopniowa skala ocen pozwoli Ci porównać jak pro-ekologicznie zaawansowany jest ten budynek względem rynku wtórnego oraz naszych projektów z lat poprzednich.
Naszym celem jest, aby w ciągu kilku lat wszystkie nasze budynki osiągnęły 5 lub 6 poziom zrównoważenia.

< 28
Budynki rynek wtórny, zrealizowane przed  2000 r.

29-44
Budynki rynek wtórny, zrealizowane po 2000 r.

45-59
Budynki projektowane i realizowane przed 2020 r.

60-74
 Budynki 2020-2022

75-90
Budynki cel krótkoterminowy

91-99
Budynki cel długoterminowy

100
Budynek referencyjny

Zrównoważone osiedla Echo Residential by Archicom

Wybierz interesujące Cię osiedle i zobacz czym się wyróżniamy!

echo-osiedlebonarka.pl

echo-wieza.pl

echo-zenit.pl