Skip to main content

Nie tylko projektami mieszkaniowymi żyjemy w trzecim największym polskim mieście. Bierzemy też aktywny udział w inicjatywie “Ekopakt dla Łodzi” i wspieramy w ten sposób ekologiczne działania na terenie miasta. Takim projektem jest przedsięwzięcie „Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości”. Chodzi o przekonanie uczniów trzech szkół podstawowych i trzech liceów, by starali się rezygnować z konsumpcyjnych nawyków.

Pomoże w tym ekologiczna aranżacja przestrzeni znajdujących się tuż przy szkolnych budynkach. Da to uczniom i kadrze nauczycielskiej szansę codziennego obcowania z naturą i możliwość prowadzenia zajęć czy wspólnych prac ogrodowych, uczących odpowiedzialności za stworzone miejsce. W inicjatywę bardzo mocno angażuje się również Echo Investment. Nasza firma zobowiązała się do przygotowania projektów wszystkich zielonych przestrzeni. O szczegółach opowiada Rafał Gliwiński odpowiedzialny w firmie za standaryzację oraz optymalizację projektów.

Ręce zacierają nauczyciele z wybranych placówek edukacyjnych, którzy będą mogli wykorzystywać zieloną infrastrukturę do twórczych lekcji.

W projekcie biorą udział placówki: SP 23, SP 37, SP 111, IX LO, XXIV LO, a także XXXII LO.