Skip to main content

Początek tegorocznych wakacji to także inauguracja rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza dopłatę do rat, ale dotyczy klientów, którzy nie ukończyli 45. roku życia. W przypadku dwóch osób starających się wspólnie o kredyt i prowadzących gospodarstwo domowe ten warunek będzie musiała spełniać jedna z nich.

Program nie przewiduje żadnych ograniczeń cenowych dla kupowanych na kredyt nieruchomości, a więc nie ma np. limitów ceny za metr kwadratowy. Kwota kredytu nie będzie mogła jednak przekroczyć 500 tys. zł albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Z kolei wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Odkąd tylko pojawiły się sygnały o możliwym wprowadzeniu rządowego wsparcia firma Echo Investment intensywnie zaczęła się przygotowywać do wprowadzenia w życie jego zapisów.  Wcześniejsza rezerwacja dawała możliwość większego wyboru mieszkań ponieważ z każdym tygodniem pula dostępnych lokali w ramach programu ulega uszczupleniu. W Echo Investment od razu podpisujemy z klientami umowy deweloperskie. W razie sytuacji, że potencjalny nabywca nie otrzyma kredytu umowy te będą bezkosztowo rozwiązywane. Oczywiście w takiej sytuacji zwrócimy całość wpłaconych środków czyli kwotę o równowartości 10 lub 20% wartości mieszkania. Klient ma czas na formalności kredytowe do września/października i przez cały ten czas może liczyć na wsparcie naszych ekspertów kredytowych.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe. “Bezpieczne kredyty” będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK. Pomysłodawcy inicjatywy zagwarantowali, że środki uzyskane z “Bezpiecznego kredytu 2%” można przeznaczyć nie tylko na zakup wymarzonego M. Pieniądze pozwolą także np. nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu, pokryć wydatki związane z budową domu jednorodzinnego, a także pokryć wydatki związane z realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej.