Skip to main content

Odbiór lokalu od dewelopera to moment, na który czeka się wręcz z przysłowiowymi wypiekami na twarzy. Nie ma w tym nic dziwnego, bo własne cztery kąty to często jedno z największych marzeń w życiu. Czym jest odbiór lokalu od dewelopera? Jak się do niego przygotować? Jak wyglądają formalności przy jego odbiorze? – tego dowiesz się z poniższego poradnika.

Odbiór mieszkania – co to jest?

Po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, deweloper ma obowiązek przekazać Tobie zakupiony lokal. Jednocześnie Ty – jako jego nabywca – masz obowiązek jego odebrania od dewelopera. Podczas procedury odbioru lokalu możesz (samodzielnie lub z pomocą fachowca) sprawdzić stan techniczny lokalu i jego wyposażenia, zgłosić deweloperowi zauważone wady / usterki lokalu. Odbiór mieszkania pozwala zweryfikować, czy zakupiony przez Ciebie lokal odpowiada zawartej umowie deweloperskiej / przedwstępnej, w tym czy jest zgodny z projektem budowlanym.

Jak przebiega odbiór mieszkania / lokalu w Echo Investment?

Najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem procesu odbiorów otrzymasz zaproszenie z proponowaną datą spotkania. W celu ewentualnej zmiany wskazanego w zaproszeniu terminu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.

Odbiór rozpoczyna się, w zależności od ustaleń – albo spotkaniem w Punkcie Przekazań, albo bezpośrednio w Twoim mieszkaniu. W spotkaniu odbiorowym uczestniczy przedstawiciel dewelopera, a czasem również przedstawiciel wykonawcy budynku. Osoby te wyczerpująco wyjaśnią Ci ewentualnie zgłoszone kwestie techniczne. Podczas odbioru możesz sprawdzić stan wszystkich stałych elementów mieszkania oraz zakupionych dodatkowych pomieszczeń, takich jak komórka lokatorska, boks na jednoślad czy miejsce postojowe. Odbiór lokalu kończy się sporządzeniem protokołu jego odbioru – o czym nieco szerzej w dalszej części poradnika.

Odbiór lokalu od dewelopera – dokumenty i przyrządy

Udając się na odbiór lokalu możesz zabrać też ze sobą umowę, plan mieszkania oraz dokument określający tak zwany standard lokalu, który zwykle jest załącznikiem do umowy. Standard lokalu precyzyjnie określa zakres wykończenia i wyposażenia lokalu, które leżą po stronie dewelopera. Z tego dokumentu dowiesz się także, jakie materiały budowlane miały być użyte, a ponadto znajdziesz tam opis i zakres instalacji w lokalu, np. elektrycznej oraz wodociągowej. Dzięki temu łatwiej określisz stopień zgodności stanu faktycznego lokalu z założeniami.

W czasie odbioru lokalu możesz sporządzić dokumentację fotograficzną ewentualnych wad / usterek. Przyda się więc aparat fotograficzny – wystarczy ten w telefonie komórkowym. Pamiętaj też, że deweloper nie zapewnia przyrządów pomiarowych i narzędzi technicznych.

odbior mieszkania Echo Investment

Protokół odbioru lokalu

Protokół odbioru lokalu, zwięźle prezentujący przebieg czynności odbiorowych i końcowych ustaleń, przygotowujemy w formie elektronicznej z użyciem tabletu. Przedstawiciel dewelopera odnotowuje w nim m.in. wszystkie zauważone przez Ciebie wady / usterki lokalu i uwagi. Spisuje też stan wszystkich liczników: ciepłej i zimnej wody, energii cieplnej, energii elektrycznej.

Odbiór lokalu kończy się podpisaniem protokołu odbioru – w formie elektronicznej ze złożeniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Załącznikiem do protokołu może być lista ze zgłoszonymi wadami / usterkami (a w przypadku, gdy żadne usterki nie zostaną zgłoszone – potwierdzamy w protokole odbioru brak wad / usterek). Protokół odbioru otrzymujesz w formie elektronicznej, na wskazany przez Ciebie adres e-mail, najpóźniej następnego dnia roboczego od daty odbioru.

Naprawa usterek przez dewelopera

Usterki zgłoszone podczas odbioru są weryfikowane przez dewelopera. Maksymalnie w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia otrzymasz e-mail z informacją, czy zostały uznane za zasadne. Od momentu odbioru, deweloper ma 30 dni na usunięcie wszystkich uznanych usterek.

Dokładamy wszelkich starań, aby terminy te były jak najkrótsze. Jednak w jednostkowych przypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn od nas niezależnych. Na przykład w sytuacji, gdy trzeba zamawiać indywidualne elementy stolarki okiennej lub drzwiowej. Wówczas powiadomimy Cię o innym – dłuższym niż 30 dni – terminie naprawy wady / usterki. Wskażemy także uzasadnienie takiego stanu rzeczy.

Co otrzymam od dewelopera podczas odbioru lokalu?

Po podpisaniu protokołu odbioru otrzymasz:

  • klucze do mieszkania, śmietnika, skrzynki na listy,
  • kody do drzwi wejściowych na klatkę/furtki,
  • pilota do bramy garażowej (w przypadku zakupu miejsca postojowego),
  • pendrive z wgranymi instrukcjami użytkowania lokalu.

Na niektórych osiedlach możesz także otrzymać np. próg do drzwi wejściowych do samodzielnego zamontowania po wykończeniu lokalu, słuchawkę do domofonu czy głowice termostatyczne, a także (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia deweloperskiego) – elementy wyposażenia systemu Echo Smart. Spowodowane jest to tym, że Twój wykonawca będzie mógł łatwiej przeprowadzić prace wykończeniowe, malarskie itp. w rejonie w/w niezamontowanych jeszcze elementów oraz zamontować próg drzwiowy dostosowany do grubości posadzki, która zostanie położona.

Opłaty ryczałtowe i opłaty po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej

Od momentu odbioru lokalu ponosisz koszty utrzymania mieszkania / lokalu usługowego oraz części wspólnych (w zakresie odpowiadającym zakupionemu lokalowi). Szczegółowe wyliczenia kosztów znajdziesz w protokole odbioru. Ryczałt płatny jest na rachunek dewelopera, na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Ryczałty są płatne do dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej. Po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej zamiast ryczałtu będziesz ponosić na rzecz wspólnoty opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem lokalu i nieruchomości wspólnej w części przypadającej na Twój lokal – według stawek określonych w uchwałach wspólnoty mieszkaniowej. Opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wnosi się do 10-tego dnia danego miesiąca.

Czy jest możliwość wejścia do lokalu przed odbiorem?

W dzień przedodbiorowy, zazwyczaj organizowany tuż przed zakończeniem budowy, możesz wejść na teren inwestycji i obejrzeć zakupiony lokal. To wyjątkowa okazja, aby poczuć atmosferę miejsca, poznać okolicę czy przyszłych sąsiadów. To również jedyna szansa, aby przed odbiorem mieszkania dokonać wstępnych pomiarów i móc z wyprzedzeniem zaplanować wykończenie przestrzeni w zakupionym lokalu.

O szczegółach i dacie wydarzenia poinformujemy Cię poprzez komunikat w portalu Moje Echo oraz drogą mailową. Nie ma możliwości wyznaczenia indywidualnego terminu wejścia na teren inwestycji.

Co po odbiorze?

  • Podpisanie indywidualnej umowy z dostawcą energii elektrycznej w celu uruchomienia procesu dostawy energii do lokalu. Deweloper nie udostępnia energii elektrycznej z części wspólnych budynku.
  • Po podpisaniu protokołu odbiorczego, odebraniu kluczy i załatwieniu prądu możesz rozpocząć prace wykończeniowe i aranżacyjne w lokalu.
  • Czeka Cię również podpisanie umowy przenoszącej / ostatecznej, czyli formalne nabycie prawa własności zakupionego lokalu. Jak się do tego przygotować tłumaczymy w tym poradniku.