Skip to main content

Na poszczególnych etapach procesu zakupu mieszkania funkcjonują różne rodzaje umów z deweloperem, wśród nich:

  • umowa rezerwacyjna,
  • umowa deweloperska,
  • przeniesienie własności – umowa ostateczna (przyrzeczona).

W naszym poradniku w przejrzysty sposób wyjaśnimy Ci czym się one różnią i co określają.

Rezerwacja wstępna

Jeśli znalazłeś w naszej ofercie interesujące Cię mieszkanie, ale potrzebujesz kilku dni do namysłu – co jest zupełnie normalne przy inwestycjach tej skali – masz możliwość tymczasowej rezerwacji wybranego mieszkania. Nie jest ona wiążąca i nie nakłada na Ciebie żadnych obowiązków. Trwa trzy dni robocze (czyli np. od poniedziałku do środy albo od piątku do wtorku).

Jest to też dobry moment na spotkanie z ekspertem finansowym. Współpracujący z nami specjaliści są do Twojej dyspozycji. Możesz kierować do nich wszelkie pytania, z przyjemnością przeprowadzą Cię przez całą procedurę kredytową. Na spotkaniu z ekspertem dowiesz się m.in. jaka jest Twoja zdolność kredytowa – maksymalna wysokość kredytu hipotecznego, jakiego może udzielić Ci bank. To z kolei pozwoli zaplanować budżet na zakup mieszkania i ustalić osiągalne widełki cenowe. Korzystając z bezpłatnych usług eksperta finansowego już od etapu rezerwacji wstępnej, znacznie szybciej i sprawniej przejdziesz przez proces pozyskiwania kredytu na mieszkanie.

Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwacyjna jest pierwszą formalną umową pomiędzy deweloperem a klientem zainteresowanym kupnem mieszkania. U nas podpisywana jest na okres trwający maksymalnie miesiąc. Umowa ta pozwala na uruchomienie procedury kredytowej. Rozpatrzenie wniosku kredytowego przez bank zajmuje średnio do 20 dni roboczych. Po tym czasie poznasz obliczoną przez bank zdolność kredytową. To pozwoli Ci zdecydować się na kontynuowanie procedury kredytowej i zakup mieszkania lub nie.

Z naszej strony umowa jest gwarancją, że nie będziemy oferować, a tym bardziej sprzedawać upatrzonego przez Ciebie mieszkania innemu klientowi. Aby zabezpieczyć przyszłą transakcję, musisz wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 10 000 złotych. Funkcjonuje ona na zasadzie kaucji. Jeśli po miesiącu (lub wcześniej) zdecydujesz się na zakup mieszkania (podpisanie umowy deweloperskiej), kwota ta zostanie zaliczona na poczet przyszłych płatności. Jeśli jednak nie podejmiesz takiej decyzji i odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci całą wpłaconą kwotę.

Podpisanie umowy rezerwacyjnej nie jest koniecznością. Jeśli masz klarowną sytuację finansową i nie potrzebujesz czasu na wydanie opinii w sprawie Twojej zdolności kredytowej, możesz pominąć ten krok i przejść od razu do podpisania umowy deweloperskiej.

Umowa deweloperska (zakup lokalu)

Kluczowym momentem w całym procesie nabywania mieszkania od dewelopera jest podpisanie umowy deweloperskiej. Deweloper zobowiązuje się w niej do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia własności nieruchomości na Ciebie, czyli nabywcę. Ty zobowiązujesz się do zapłaty ustalonej w umowie ceny zakupu. Umowa deweloperska oraz dołączony do niej prospekt informacyjny, precyzują też parametry Twojego przyszłego mieszkania oraz źródła finansowania projektu.

Od momentu podpisania umowy deweloperskiej możemy mówić, że kupiłeś nowe mieszkanie. Faktycznie nie jesteś jeszcze jego właścicielem, a sam lokal zazwyczaj też jeszcze fizycznie nie istnieje. Najważniejszym zabezpieczeniem Twoich interesów jest wpis roszczenia do ksiąg wieczystych o przeniesienie własności lokalu oraz wymóg posiadania przez dewelopera rachunku powierniczego.

Umowa ostateczna (przyrzeczona)

Umowa ostateczna, zwana też przyrzeczoną, jest umową zawieraną w formie aktu notarialnego. Obowiązują w niej warunki wynegocjowane i ustalone przez obie strony (Ciebie i dewelopera) we wcześniejszej umowie deweloperskiej. Od tej zasady można odstąpić tylko pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę. Umowa ta ma charakter praktyczny. Reguluje wszystkie warunki, które wcześniej zostały wynegocjowane. Są to m.in.: cena, harmonogram rozliczeń, sposób zapłaty, pokrycie kosztów, daty przeniesienia własności czy przekazania nieruchomości.

Podpisując umowę ostateczną (przyrzeczoną), formalnie zostajesz właścicielem mieszkania. Do podpisania umowy przyrzeczonej dochodzi u notariusza, a odbywa się to po odbiorze mieszkania. Jak się do niej przygotować, dowiesz się z tego poradnika.

Standard Echo

W Echo Investment bardzo dbamy o transparentność każdego rodzaju umów. Dlatego nasi pracownicy z przyjemnością wytłumaczą Ci każdy zapis, który może wydawać się niejasny. Do Twojej dyspozycji zawsze jest Twój opiekun klienta. Możesz też w bardzo prosty sposób zyskać dostęp do wszystkich podpisanych dokumentów i niezbędnych informacji o nowym mieszkaniu, logując się na swoje konto na platformie klienta Moje Echo.