Skip to main content

Gdy już odbierzesz mieszkanie lub lokal usługowy opiekę przejmuje Serwis Gwarancyjny Echo. Przyjmuje on zgłoszenia usterek, weryfikuje zasadność zgłoszeń oraz dokonuje niezbędnych napraw. Dotyczy to zarówno usterek wskazanych w trakcie odbioru lokalu, jak i tych zauważonych później w ramach 5-letniej rękojmi, liczonej od dnia odbioru lokalu.

Kiedy i jakie usterki mogę zgłosić?

Usterki dotyczące lokalu powinny zostać zgłoszone podczas odbioru lokalu i wpisane do protokołu odbioru. Jednak co w przypadku, kiedy wady ujawnią się później? Także wówczas możesz zgłaszać deweloperowi zauważone wady / usterki lokalu, aż do upływu 5-letniej rękojmi. Szybko i wygodnie możesz tego dokonać w serwisie Moje Echo.
Pamiętaj jednak, że deweloper odpowiada jedynie za usterki, które związane są z budową budynku / Twojego lokalu i które zaistniały w momencie jego realizacji. Nie odpowiada więc za usterki związane z eksploatacją mieszkania, np.:

 • uszkodzenia mechaniczne,
 • usterki wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji,
 • czy zalania lokalu wskutek niewłaściwie wykonanych przez nabywcę lokalu rozprowadzeń podłączeń urządzeń sanitarnych.

Deweloper nie odpowiada również za wady wydanego lokalu w przypadku, jeśli wiedziałeś o nich przed podpisaniem protokołu odbiorczego. W pozostałych przypadkach Twój lokal objęty jest 5-letnią rękojmią za wady fizyczne. Jej bieg rozpoczyna się w momencie dokonania protokolarnego odbioru lokalu.

Uwagi do części wspólnych budynku – takich jak klatki schodowe, korytarze, chodniki itd. możesz zgłaszać do administracji osiedla po podpisaniu przez Ciebie umowy przenoszącej / umowy ostatecznej sprzedaży lokalu, już po zawiązaniu się Wspólnoty Mieszkaniowej.

Ile dni ma Serwis Gwarancyjny Echo na rozpatrzenie wniosku i dokonanie naprawy?

 • Usterki zgłoszone podczas odbioru lokalu: maksymalnie w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia prześlemy Ci e-mail z informacją, czy zostały uznane za zasadne lub nie. Od dnia odbioru lokalu, deweloper ma 30 dni na usunięcie wszystkich uznanych usterek. Dokładamy wszelkich starań, aby terminy te były jak najkrótsze. Jednak niekiedy czas realizacji może ulec wydłużeniu, z przyczyn niezależnych od dewelopera. Np. gdy trzeba zamawiać indywidualne elementy stolarki okiennej lub drzwiowej. W takich sytuacjach deweloper powiadomi Cię o innym – dłuższym niż 30 dni – terminie naprawy wady / usterki, wskazując jednocześnie uzasadnienie takiego stanu rzeczy.
 • Usterki zgłoszone po odbiorze lokalu: w tym przypadku również otrzymasz od nas odpowiedź w ciągu 14 dni od zgłoszenia usterek. Te, które zostaną uznane za zasadne, naprawimy w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia przez Ciebie usterki. Podobnie, jak to ma miejsce w przypadku usterek zgłoszonych w trakcie odbioru lokalu – w niektórych przypadkach deweloper może powiadomić Cię o innym – dłuższym niż 30 dni – terminie naprawy wady / usterki, wskazując jednocześnie uzasadnienie wydłużenia terminu naprawy.

Czym jest rękojmia i jakie daje mi prawa?

Najkrócej mówiąc, jest to odpowiedzialność dewelopera – jako sprzedającego lokal – za jego wady fizyczne, jak i prawne. W przypadku wad nieruchomości wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru lokalu.

W przypadku wad fizycznych lokalu – jeśli wykryjesz usterkę, możesz:

 1. domagać się usunięcia wady na koszt dewelopera;
 2. domagać się obniżenia ceny nieruchomości – możliwe jest ono o kwotę różnicy między wartością mieszkania bez wady i z wadą;
 3. odstąpić od umowy – warunkiem w tym przypadku jest jednak istotność wady.

Więcej o tym, czym jest rękojmia, jaki jest jej zakres oraz czym różni się od gwarancji, dowiesz się z tego poradnika

Gdzie zgłosić się w razie sytuacji awaryjnej?

Oprócz typowego trybu usuwania usterek, zdarzają się awarie wymagające natychmiastowej interwencji służb technicznych. Dotyczy to zazwyczaj awarii mediów. W takich sytuacjach w pierwszej kolejności należy korzystać z pomocy służb specjalnie powołanych do tego celu:

 • Pogotowie energetyczne 991,
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994,
 • Ciepłownicze pogotowie 993.

Administracja osiedla wskaże użytkownikom lokali numery telefonów alarmowych do firm świadczących usługi serwisowe na terenie danej nieruchomości.