Skip to main content

Gdy mieszkanie zostało już wybudowane, a następnie odebrane, następuje pora, by przenieść własność mieszkania na Ciebie! Umowa ostateczna właśnie to umożliwia. Zobacz, jak przebiega proces jej podpisania oraz co powinieneś wiedzieć wcześniej.

Umowa ostateczna – co to jest?

Umowa ostateczna to umowa sporządzona w formie aktu notarialnego, której przedmiotem jest przeniesienie własności na Ciebie. Po jej podpisaniu stajesz się nowym właścicielem lokalu (mieszkania) oraz współwłaścicielem przynależnych do niego części wspólnych budynku oraz gruntu.

Notariusz kieruje następnie wniosek do sądu wieczystoksięgowego w celu dokonania wpisu, w którym nabywca – czyli Ty – widnieć będziesz jako właściciel lokalu mieszkalnego.

Dzięki tej umowie następuje:

1) Przeniesienie własności lokalu na Ciebie;

2) Przypisanie mieszkaniu odpowiedniego udziału w gruncie, a także praw do wyłącznego korzystania (miejsca garażowe, miejsca parkingowe,  boksy na jednoślad – jeżeli takowe były przedmiotem umowy deweloperskiej/przedwstępnej);

Jakie dokumenty muszę przygotować?

Potrzebne Ci będą dokumenty potwierdzające tożsamość osób podpisujących umowę (dowód osobisty lub paszport, karta pobytu). Jeśli jednak nie podpisujesz umowy osobiście, niezbędny będzie oryginał notarialnego pełnomocnictwa oraz dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika.

Jeżeli umową ostateczną chcesz dokonać wpisu hipoteki do nowoutworzonej księgi wieczystej, potrzebne będzie również zaświadczenie z banku o wpis hipoteki – takie zaświadczenie wystawia bank kredytujący zakup nieruchomości.

Na co zwrócić uwagę

Przed podpisaniem umowy ostatecznej należy upewnić się, że jest ona zgodna z wcześniejszymi zapisami z umowy deweloperskiej i prospektu informacyjnego. W umowie ostatecznej powinny znaleźć się także zapisy dotyczące takich elementów jak np.: balkon, komórka lokatorska, ogródek, taras, oraz miejsce garażowe, parkingowe lub boks na jednoślad – o ile oczywiście są one przypisane do danego lokalu.

Koszty notarialne umowy ostatecznej

Przy umowie ostatecznej koszty w całości ponosi nabywca. Warto zatem wiedzieć, co się na nie  składa:

  • taksa notarialna,
  • koszty dokonania wpisu w księdze wieczystej,
  • opłata skarbowa od ustanowienia hipoteki,
  • podatek VAT,
  • koszt wypisów aktu notarialnego.

Umowa ostateczna… i co dalej?

Po podpisaniu umowy ostatecznej musisz udać się do właściwego urzędu dzielnicy/gminy w celu zarejestrowania się jako płatnik podatku od nieruchomości. Ustawowo masz na to 14 dni od momentu podpisania umowy ostatecznej.

W przypadku inwestycji budowanej na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, należy uiścić opłatę przekształceniową. Można to zrobić w ratach lub jednorazowo. W tym drugim przypadku możesz wnioskować o bonifikatę. Aby z niej skorzystać musisz udać się do właściwego urzędu miasta/dzielnicy/gminy w celu naliczenia wysokości opłaty przekształceniowej i przyznania bonifikaty.