Finishing packages

Reach for the finishing package

Buying a new apartment is a great joy, but also just the beginning of a long way to live in it. Choosing and purchasing materials, finding a reliable renovation team, supervising works or interior design, take a lot of time and energy.

We will help you arrange your space to suit your needs.

Put the arrangement of your apartment in the hands of an experienced team of architects and designers who will help you create interiors tailored to you. Thanks to this, you will be able to move into the finished apartment, saving a lot of time and effort on independent design. All you have to do is choose the appropriate finishing package from our offer!  

Why is it also worth
reaching for the finishing package?

Ikona-czas

Saving time

• You don’t have to worry about finding a finishing team for your interior. We will organize and supervise all works, we guarantee their completion within the agreed time limit. 

Guarantee of quality

• We care about the quality of finishing works. We work with proven teams of professionals. That is why we provide a 3-year warranty for each package.

Ikona - pieniądze

Saving money

• By using our packages, you can benefit from a 15% VAT reduction in the purchase costs of finishing products. In any case, you get a full cost estimate, and we guarantee that the prices will be kept at the same level.

Ikona - projekt

Comprehensive service

We work with specialists in the field of architecture and interior design. They will prepare a coherent, functional and, above all, individual project tailored to you. You get a guarantee of its efficient implementation.

Finishing packages are a great help for everyone who wants to move into a new apartment quickly and efficiently. With the finishing packages, you save time and money! We offer both packages with a fixed price per sqm, a specific pool of materials to choose from, as well as solutions where you have complete freedom in interior design. In the Investor Program, in addition to finishing, we also provide the possibility of fully furnishing and equipping your apartment.

Contrary to appearances, the use of the finishing package does not mean that all apartments will look the same. Our offer is flexible because we do not rely on ready-made schemes. We prepare each project individually and adapt it to your needs and taste. You have the final say on the choice of materials and colors. That is why each apartment designed by us has its own unique atmosphere. 

Partner

Galerie Venis

Get in touch

Let's talk about finishing packages. Fill in and send the form and we will contact you.

Wypełnij i wyślij formularz,
a my odezwiemy się do Ciebie

Appoint a meeting and find out more

Przed wyrażeniem zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Echo Investment

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Echo Investment S.A. dla celów marketingowych, tj. w celu prezentacji ofert Echo Investment S.A. oraz spółek inwestycyjnych z grupy Echo*. (* „Spółki inwestycyjne z grupy Echo” oznaczają podmioty powiązane kapitałowo z Echo Investment S.A. powołane w celu realizacji inwestycji i sprzedaży nieruchomości klientom indywidualnym. Pełna oraz aktualna lista takich podmiotów znajduje się na stronie internetowej www.echo.com.pl/rodo) Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych i ofert handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności na podane przeze mnie adresy email, przez Echo Investment S.A., dotyczących ofert Echo Investment S.A. oraz spółek inwestycyjnych z grupy Echo*.(* „Spółki inwestycyjne z grupy Echo” oznaczają podmioty powiązane kapitałowo z Echo Investment S.A. powołane w celu realizacji inwestycji i sprzedaży nieruchomości klientom indywidualnym. Pełna oraz aktualna lista takich podmiotów znajduje się na stronie internetowej www.echo.com.pl/rodo) Wyrażam zgodę na prowadzenie marketingu bezpośredniego, w szczególności przedstawianie mi informacji marketingowych i ofert handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poprzez m.in. komunikację za pomocą telefonu i wiadomości SMS/MMS skierowaną na podane przeze mnie numery telefonów, przez Echo Investment S.A., dotyczących ofert Echo Investment S.A. oraz spółek inwestycyjnych z grupy Echo*.(* „Spółki inwestycyjne z grupy Echo” oznaczają podmioty powiązane kapitałowo z Echo Investment S.A. powołane w celu realizacji inwestycji i sprzedaży nieruchomości klientom indywidualnym. Pełna oraz aktualna lista takich podmiotów znajduje się na stronie internetowej www.echo.com.pl/rodo) Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Echo Investment S.A. oraz przez spółki kapitałowe z grupy Echo ** moich danych, które podałem w formularzu, współpracującym z Echo Investment S.A. oraz ze spółkami kapitałowymi z grupy Echo ** Zaufanym Partnerom, w celu otrzymywania przygotowanych przez nich ofert lub powiadomień o organizowanych wydarzeniach i promocjach. Lista Zaufanych Partnerów współpracujących z Echo Investment S.A. oraz ze spółkami kapitalowymi z grupy Echo **, którym moje dane mogą zostać udostępnione, znajduje się pod adresem: https://www.echo.com.pl/s,118,polityka-prywatnosci.html (** Spółki Kapitałowe z grupy Echo* oznaczają podmioty powiązane kapitałowo z Echo Investment S.A. powołane w celu realizacji inwestycji i sprzedaży nieruchomości klientom indywidualnym. Pełna aktualna lista takich podmiotów znajduje się na tronie internetowej www.echo.com.pl/rodo)

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę, że w celu wysłania formularza należy zaakceptować wszystkie zgody. W przypadku braku jakiejkolwiek zgody prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w biurze sprzedaży. Dziękujemy!

Explore the amenities packages
from Echo Investment

Echo
Smart

Echo Life
Services

Finishing packages

Credit
assistance